Јавни позив Секретаријата за привреду

1. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за пољопривредну механизацију – прикључних машина на територији Града Београда за 2018.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда је 16. март 2018. године до 15 часова.

Позив отворити овде – механизација

2. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларствa на територији Града Београда за 2018.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда 05. април 2018. године до 15 сати.

Позив отворити овде – пчеларство

3. Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији Града Београда за 2018.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда је 23. март 2018. године до 15 часова.

Позив отворити овде – сточарство

4. Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији Београда за 2018.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда је 30. март 2018. године до 15 часова.

Позив отворити овде – воћарство и повртарство

Све додатне информације у смислу прикупљања потребне документације, појашњења услова као и подношења захтева по овим јавним позивима могу се добити у канцеларији 29. Градске општине Сопот и на телефон 8251-211 лок. 111.