Ранг листа кандидата који се позивају на тестирање и разговор за попис становништва

Ранг листа кандидата за тестирање за инструкторе

Документација за разговор и тестирање