План пописа бесправно изграђених објеката

План пописа бесправно изграђених објеката можете преузети овде.