Обавештење о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава на територији града Београда за 2020. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава  на територији града Београда  за 2020. годину

Секретаријат за привреду је 4. марта 2020. године на званичној интернет страници града Београда, објавио Јавни позив за доделу подстицајних средстава на територији града Београда за 2020. годину.

Увођењем ванредног стања због проглашења заразне болести COVID-19, Секретаријат за привреду, је 17. марта на званичној интернет страни града Београда, објавио обавештење да се обуставља поступак достављања пријава на јавне позиве, због обуставе рада свих шалтерских служби, а самим тим и немогућности прикупљања потребне документације за достављање пријава на Јавни позиви, као и да ће се наставити након укидања ванредног стања.

Преостали рок за достављање пријава по Јавном позиву је 30. јун 2020. године до 15 часова.

Све додатне информације у смислу прикупљања потребне документације, појашњења услова као и подношења захтева по овим јавним позивима могу се добити у канцеларији 29. Градске општине Сопот и на телефон 8251-211 лок. 111.