ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управама градских општина на територији града Београда за увид у бирачки списак за град Београд, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

 

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024. године у 24,00 часа, грађани могу од Управа градских општина на територији града Београда, захтевати доношење решења о променама у бирачком списку за град Београд (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку)

 Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5,  на првом спрату канцеларије  број 40 и 30, у времену од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана или позивом на бројеве телефона       011/ 8251-211 локал 118 и 112, као и електронским путем на званичној интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број: 208-498 /2024-III од 04.04.2024. године

  

                                                                             

 

                                                                                              вд НАЧЕЛНИК-а УПРАВЕ

                                                                                           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

                                                                                            Снежана Стојановић-Кандић