Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, огласила је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску
годину је 800.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон инфо-центра
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као
и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

 

Јавни позив

Правилник