„Космај – мој завичај“

Градска општина Сопот, у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписује IV књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе. Тема конкурса: КОСМАЈ – МОЈ ЗАВИЧАЈ. Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.

Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише – поезија или проза, учесници до 18/19 година или одрасли аутори. Радови се достављају до 30.новембра 2016.године, на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, ул.Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Жири чине сопотски писци и представници библиотеке. Донатор књижевног конкурса је Градска општина Сопот. Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2016.године.