Јавни позив за подстицајна средства у пољопривреди

Секретаријат за привреду града Београда, расписао је Јавне позиве за доделу подстицајних средстава у области  пољопривреде. На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја опредељена су средства за области пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства и јавни позив за набавку пољопривредне механизације. Град Београд  је из свог буџета , за регистрована пољопривредна газдинства у овој години издвојио 180 милиона динара и то : за пчеларство, кошнице и опрему за пчеларе обезбеђено је 30 милиона динара субвенција, за сточарство 10 милиона динара , за воћарство и повртарство 40 милиона динара, док је за набавку трактора и пољопривредних прикључних машина обезбеђено 100 милиона динара субвенција.

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна и додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова набавке опреме са ПДВ-ом .

Рок за достављање пријава по јавним позивима  је 2. април до 15 часова. Све неопходне информације и помоћ приликом аплицирања пољопривредници могу добити у канцеларији 29 ГО Сопот. Контакт телефон је 011- 8251-211 лок.111 .

Текстове огласа и конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780854-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-u-oblasti-pcelarstva-za-2021-godinu/

 

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780860-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-u-oblasti-stocarstva-za-2021-godinu/

 

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780847-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-u-oblasti-vocarstva-i-povrtarstva-za-2021-godinu-/

 

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780848-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-nabavku-traktora-ili-poljoprivrednih-prikljucnih-masina-za-2021-godinu/