Асфалтирање улице Бранка Милијановића у Сибници

У току је извођење радова на асфалтирању улице Бранка Милијановића у месној заједници Сибница, које изводи Јавно комунално предузеће „Београд пут“.

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 1000 м, а ширина износи 5м.