Важно oбавештење за власнике пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде донело је измене и допуну Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Измене и допуна се односи на следеће:

  1.  Пререгистрација се врши аутоматски као и у 2017. и 2018. години (рок од 1. марта када је била планирана класична обнова, више нема значаја).
  2.  Обавезна је свака пријава промене у року од 30 дана од настанка исте.
  3.  Пољопривредно газдинство које не пријави настале промене, имаће за последицу одређивање пасивног статуса у трајању од годину дана.
  4.  Пријава промена ради остваривања права на основне подстицаје за наредну годину обавља се до 30 ог септембра текуће године.

Пријава свих промена пољопривредних газдинстава као и пријава промена ради остваривања услова за подстицаје, обављаће се у соби бр. 29 (I спрат) градске општине Сопот.