Уређење јавних површина по месним заједницама

Акција чишћења и кошења јавних површина по месним заједницама се наставља.

Протеклих дана уређена је и покошена јавна површина у центру месне заједнице Губеревац.

Запослени у ЈКП Сопот покосили су сеоско гробље у Бабама, као и јавну површину око зграде месне заједнице.

Уређенo је и двориште школе у Сибници, и простор око терена за мали фудбал и спомен чесме.