Уређење центра у Малом Пожаревцу

Јавно комунално предузеће и Градска општина Сопот, започели су извођење радова на уређењу јавне површине која се налази код зграде месне заједнице у Малом Пожаревцу.

У току је ручно и машинско кошење травнатих површина, сеча и орезивање дрвећа, као и одношење шута који се налазио поред споменика народног хероја, Љубивоја Гајића.