Уређена јавна површина око капеле у месној заједници Бабе

Уређењем јавне површине око капеле у Месној заједници Бабе, као и завршеним радовима на капели у Бабама, градска општина Сопот се сврстава  у ред ретких  градских општина које на својој територији имају изграђене капеле у већини Месних заједница. Наиме, на територији градске општине Сопот у потпуности је завршено 13 капела, а радови на две капеле се приводе крају.

Капела у Бабама, као и капеле у осталим Месним заједницама, је у потпуности инфраструктурно опремљена. Изграђена је водоводна, канализациона и гасоводна  мрежа, изграђене чесме са исправном водом за пиће, тоалети, а извршено је и опремање капела неопходним инвентаром. Квадратура капела износи 130 м2, а састоје се из капеле, кухиње, сале и трема.

Недавно уређена јавна површина око капеле у Бабама са прилазним путевима асфалтирана је у површини од 2000м2.

Инвеститор на изградњи капела и уређењу јавних површина око капела била је Ј.П. Дирекција за изградњу општине Сопот д.о.о., а средства за ове намене су обезбеђена у буџету градске општине Сопот.