Упис деце у предшколске установе 2024

Обавештавамо вас да ће Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2024/2025. годину бити спроведен од 08. априла до 17. маја на сајту за електронску управу „еВртић“.

Услуга е-Вртић је намењена родитељима који су држављани Републике Србије, а поједине предшколске установе пружају ову услугу и у случају да је један од родитеља страни држављанин. За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказује наведени статус лично у предшколску установу.