Уградња гребаног асфалта у улици Миливоја Грујића у Малом Пожаревцу

Оператива јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, наставља са санацијом путева слојем туцаника и гребаног асфалта у месној заједници Мали Пожаревац.

Радови се тренутно изводе у улици Миливоја Гајића у дужини од 400м и ширини од 3м.