Служба за катастар непокретности Сопот на првом месту по радној успешности

 

Републички геодетски завод је на основу позитивних законских прописа извршио оцењивање радне успешности за I квартал 2021. године и сачинио је ранг листа постигнутих резултата.

У табели су приказани резултати првих десет најуспешнијих служби за катастар непокретности (Одељења, Одсека и Група) и свих Одељења за катастар водова.

Служба за катастар непокретности у Сопоту се налази на првом месту у групи Одсека.

Узевши у обзир да се на првом месту Налед-ове листе општина у Србији које издају најбрже дозволе за градњу за 2020-у годину нашла градска општина Сопот, ова вест и резултат Службе за катастар непокретности Сопот добија додатно на тежини јер ове две службе представљају прави сервис за грађане.

https://www.rgz.gov.rs/vesti/4544/vest/ocenjivanje-radne-uspe%C5%A1nosti-za-i-kvartal-2021-godine?fbclid=IwAR2_F9dueVTCNSXirnf_WmqKxWgc1bBuN5fHWQ0nMeCHeouA0Rg3CJAFkh8