Реновирање школе у Сопоту

У току су радови на реновирању објекта основне школе „Јелица Миловановић“ у Сопоту.

Радови на објекту подразумевају, замену подова, дела столарије и молерско-фарбарске радове.

Такође, унутар објекта започета је реконструкција плафона, ученичких и наставничких тоалета, зборнице и једног дела учионица.