Реконструкција школе у Сибници

У току су радови на реконструкцији објекта основне школе „Јанко Катић“ у месној заједници Сибница.

Радови на објекту између осталог подразумевају, замену кровне конструкције улаза, подова, комплетне столарије, реконструкцију фасаде и молерско-фарбарске радове унутар објекта.

Такође, унутар објекта је један део учионица преуређен у фискултурну салу, а започето је и уређење дворишта школе, изградња тротоара и постављање ивичњака, ради што веће безбедности деце.

Завршетком ових радова побољшаће се услови за обављање школских активности свих ученика који похађају ово издвојено одељење основне школе „Јанко Катић“ Рогача у Сибници.