Реконструкција школе у Раљи

У току су радови на реконструкцији старог дела објекта основне школе „Цана Маријановић“ у Раљи.

Радови на објекту између осталог подразумевају, замену кровне конструкције, подова, комплетне столарије, реконструкцију фасаде и молерско-фарбарске радове унутар објекта.

Завршетком ових радова побољшаће се услови за обављање школских активности свих ученика који похађају ову основну школу.