Реконструкција Доситејеве улице у Сопоту

Оператива Градске општине Сопот, тренутно изводи радове реконструкције дотрајале саобраћајнице у Доситејевој улици у месној заједници Сопот на дужини од 500 м и ширини од 8м.

Ради безбеднијег одвијања саобраћаја и заштите свих учесника у саобраћају планирано је да се изврши проширење коловоза као и израда тротоара дуж улице, тако што се уклања постојећа конструкција, мења доњи носећи слој и након завршетка припремних радова следи асфалтирање поменуте улице.