Радионица “Музеј илузија”

Основна школа “Јелица Миловановић” из Сопота, огранизовала је радионицу “Музеј илузија – дидактичке игре”, у сарадњи са манифестацијом “Трг отвореног срца”, коју реализује Београдска културна мрежа.

Радионица је организована као награда за ученике са примерним владањем и одличним успехом.