Радионица „Музеј илузија“

Основна школа „Јелица Миловановић“ из Сопота, огранизовала је радионицу „Музеј илузија – дидактичке игре“, у сарадњи са манифестацијом „Трг отвореног срца“, коју реализује Београдска културна мрежа.

Радионица је организована као награда за ученике са примерним владањем и одличним успехом.