Проширење постојећег асфалта у улици Десе Марковић

Оператива јавног комуналног предузећа Сопот и градске општине Сопот, изводи радове на проширењу постојећег асфалтног пута у улици Десе Марковић у Поповићу. Радови се изводе на укупној дужини од 1100м и ширини 5м.