Продужење пописа становништва 2011

Услед великог броја грађана који нису пописани у периоду од 01. до 18. октобра продужава се пописивање за још два дана, односно до 20. октобра 2011. године.

Уколико грађани нису у могућности да дођу у просторије Градске општине Сопот, потребно је да о томе благовремено обавесте пописну комисију, након чега ће чланови комисије доћи до грађана и обавити попис.

За све потребне додатне информације грађани се могу обратити на број телефона 011/ 8251 – 196.