Пробијање пута Слатина-Сибница

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот започела је радове на пробијању новог колског пута од Слатине до манастира у Сибници. У питању је деоница дужине 1500 метара и ширине 10 метара.

Реч је о проширењу старог,постојећег макадамског пута, чиме ће бити омогућено једноставније и брже повезивање поменутих месних заједница.