Пријава за пописиваче за Попис пољопривреде 2023

Републички завод за статистику позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за посао пописивача за потребе Пописа пољопривреде 2023. који се спроводи у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2023. године.

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године. Пријава

Услови које кандидати треба да испуне су следећи:

–          држављанство Републике Србије,

–          пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

–          најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

–          стечено најмање трогодишње средње образовање;

–          да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.