Пресвлачење асфалта у улици Витоке Живановић у Малом Пожаревцу

У току су радови на пресвлачењу асфалта у улици Витоке Живановић у месној заједници Мали Пожаревац, које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“. 

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 400 м.