Пресвлачење асфалта у улици Љубивоја Гајића

У току су радови на пресвлачењу асфалта у улици Љубивоја Гајића у Малом Пожаревцу, које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“, а финансира градска општина Сопот. Укупна дужина обухваћена овим радовима је 600м, а ширина 4,20м.