Светлана Станковић

Јавни правобранилац ГО Сопот

Рођена 09.09.1975. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету у Београду 2000. године.
Каријеру започела у Општинском суду у Сопоту. У Општинској управи ГО Сопот запослена од 2002. године у Одсеку за имовинско-правне послове. Правосудни испит положила 2005. године. Од 2006. године распоређена на пословима у служби правне помоћи,а затим и као Шеф службе правне помоћи.

За јавног правобраниоца ГО Сопот именована 19.06.2009. године.

Удата, мајка двоје деце.