Осветљавање терена за фудбал у Раљи

У оквиру сређивања спортских објеката на подручју општине, Градска општина Сопот је извршила осветљавање терена за велики фудбал у Раљи.

Овај пројекат ће допринети бољим условима за бављење спортом рекреативцима и спортистима.