Одржана трибина „Мере подршке за развој пољoпривреде 2023“

У среду, 21. децембра 2022. године, у великој сали у згради општине Сопот, одржана је трибина поводом пeт jaвних пoзивa зa субвeнциje пoљoприврeдним прoизвoђaчимa које ће град Београд расписати почетком наредне године.

На трибини су говорили Саво Павчић, секретар за пољопривреду, Младен Цоларић, начелник Одељења за подстицаје, Мирко Манојловић и Марко Цвикић, саветници у Одељењу за подстицаје, а трибину је отворио председник Градске општине Сопот, Живорад Милосављевић.

Младен Цоларић, начелник Одељења за подстицаје је истакао да су подстицајна средства Града усмерена ка обнови пољопривредне механизације и за повећање сточног фонда и да ће наредне године за субвенције бити издвојено 465 милиона динара, што је готово дупло више у односу на претходни буџет.

На трибини је било говора о висини подстицајних средстава за наредну годину по категоријама, као и о новинама које су уведене, а које између осталог подразумевају промену критеријума рангирања на коначној листи на основу година.