Обнова садница у Клубу пензионера у Сопоту

У току пролећног уређења зелених површина по месним заједницама, обновљене су и саднице у Клубу пензионера у Сопоту.

Обзиром на временске прилике, вегетација је у месним заједницама повећана, а у складу са тим и активности запослених у ЈКП Сопот, које је уз помоћ Градске општине Сопот обезбедило и нову механизацију у виду тарупа за кошење ниског растиња.