Обавештење за подносиоце изборних листа

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА ПОДНОСИОЦЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

 

Обавештавају се сви заинтересовани подносиоци изборних листа да ће се ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА вршити у седишту Изборне комисије градске општине Сопот, у згради Управе градске општине Сопот, у малој сали на првом спрату, Сопот, ул.Космајски трг бр.5, сваког радног дана у радно време од 7,00 до 15,00 часова, уз најаву на број телефона 065/8251-456.

Изузетно, подношење и пријем изборних листа ван радног времена врши се уз претходну благовремену најаву Изборној комисији градске општине Сопот.

 

                                                                                                            ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ