Обавештење за грађане

 

 

 

На основу члана 14., 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ број 19/2020) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градских општина града Београда („Службени лист града Београда“ број 21/2020), који ће се одржати 26. априла 2020. године, Управа градске општине Сопот

 ОБАВЕШТАВА  ГРАЂАНЕ

Обавештавају се грађани који имају бирачко право, да се до закључења бирачког списка односно до 10.04.2020. године у 24,00 часа, могу обратити Управи градске општине Сопот ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни.

Од закључења бирачког списка односно од 11.04.2020. године па до 22.04.2020. године у 24 часа, односно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Oд проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Бирачи са пребивалиштем на територији општине Сопот, који имају боравиште у иностранству, могу најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 04.04.2020. године, преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, поднети Управи градске општине Сопот захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у бирачки списак, као и захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Грађани могу најкасније до 04.04.2020. године поднети захтев Управи градске општине Сопот да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за народне посланике Народне скупштине гласати према месту боравишта у земљи. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5,  на првом спрату канцеларије  број 40 и 30, у времену од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана или позивом на бројеве телефона       011/ 8251-211 локал 118 и 112, као и електронским путем на званичној интернет страници https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број: 208-295 /2020-III од 06.03.2020. године

  

                                                                             

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Снежана Стојановић-Кандић