Обавештење o постављању кућних бројева

Секретаријат за комуналне и стамбене послове, у сарадњи са предузећем „Слово“ д.о.о. и Агенцијом „Калдрма“ реализује, без накнаде, обележавање зграда кућним бројевима на територији Градске општине Сопот почев од 22.02.2021. године.

Грађани су дужни да лицима задуженим за постављање табли, која ће имати потврду за обављање услуга, омогуће приступ објектима на којима ће се вршити нумерација.

Такође, грађани су дужни да се побрину за очување постављених табли.

У случају издавања нове личне карте због настале промене, грађани ће бити ослобођени плаћања прописане накнаде на име цене образаца и техничке израде личне карте.