Насипање Виноградске улице у Дрлупи

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања Виноградске улице у месној заједници Дрлупа.
Радови се одвијају у дужини од 500м и ширини од 3м.