Насипање улице Доситеја Обрадовића у Неменикућу

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања улице Доситеја Обрадовића у месној заједници Неменикуће.
Радови се одвијају у дужини од 600м и ширини од 4м.