Насипање пута Дрлупа-Сибница

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања пута Дрлупа – Сибница преко Боблије.

Радови се одвијају у дужини од 4200м и ширини од 6м.