Насипање Курсулине улице у Неменикућу

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања Курсулине улице у месној заједници Неменикуће.

Радови се одвијају у дужини од 550м и ширини од 4м.