Насипање гребаног асфалта у Железничкој улици у Малој Иванчи

У току је насипање гребаног аслафта у Железничкој улице у месној заједници Мала Иванча дужине 600 метара и ширине 4 метара коју изводи оператива Јавног комуналног предузећа Сопот и Градске општине Сопот.