Континуирани радови на локалним некатегорисаним путевима

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот скоро непрестано изводи радове на локалним некатегорисаним путевима.

Само у скорашњем периоду су изведени радови на око 13 км некатегорисаних путева, на територији месних заједница Губеревац и Стојник.

У протеклих пар дана су започети радови на уређењу некатегорисаног дела Његошеве улице од 400м у месној заједници Неменикуће, која спаја улице Јована Жујовића и Карађорђеву.