Како до дозволе за кретање: Упуство за пољопривреднике

У случају обављања неопходних послова из области сточарства и пчеларства, током периода забране кретањa (радним данима од 17:00 – 05:00 часова, викендом од 15:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретања (радним данима од 17:00 – 05:00 часова, викендом од 15:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева, односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу за који се тражи дозвола за кретање.

За више информација посетите сајт http://www.minpolj.gov.rs/