Једанаести књижевни конкурс

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из  Сопота расписује  Једанаести књижевни конкурс за најлепше необјављене песме  и приче о завичају

Тема :   ЗВУЦИ, СЛИКЕ И ПРИЧЕ КОСМАЈА

Услови конкурса :

  • Један аутор доставља највише једну песму или један кратки прозни текст.
  • Литерарни конкурс је расписан за ствараоце свих узраста- ученике основних и средњих школа и одрасле.
  • Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише- поезија или проза, као и категорија учесника.
  • Конкурс је отворен од 16. октобра до 30. новембра 2023. године
  • Радове слати  на  адресу : Библиотека „Милован Видаковић“, Космајски трг  7, 11450  Сопот.
  • Свечано уручење награда одржаће се  25. децембра 2023. године .
  • Донатор  књижевног  конкурса  је  Градска општина Сопот.