Изградња новог паркинга код капеле и проширење гробља у Раљи

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове уређења нове парцеле за гробље у Раљи,  повшине од 4 хектара.

Паралелно са уређењем нове парцеле врше се припремни радови за проширење паркинга  који се налази код капеле.