Јавне набавке

Категорије:

Јавна набавка мале вредности радова на ископу рова за гасоводну мрежу 404-2-6/2019

Детаљније

Јавна набавка добара камен за путеве 404-1-4/2019

Детаљније

Јавна набавка добара готов бетон са превозом 404-2-8/2019

Детаљније

Јавна набавка добара полиетиленске гасне цеви са испоруком 404-2-9/2019

Детаљније

Јавна набавка радова заваривање цеви за воду и гас 404-2-10/2019

Детаљније

Јавна набавка добара полиетиленске гасне цеви са испоруком 404-2-3/2020

Детаљније

Јавна набавка добара мерачи протока гаса са испоруком 404-2-4/2020

Детаљније

Јавна набавка добара готов бетон са превозом 404-2-5/2020

Детаљније

Јавна набавка радова заваривање цеви за воду и гас 404-2-7/2020

Детаљније

Јавна набавка мале вредности радова реконструкција водоводне мреже 404-2-8/2020

Детаљније

Јавна набавка мале вредности радова ископ рова за гасоводну мрежу број: 404-2-6/2020

Детаљније