Одељење за скупштинске послове

ОПИС ПОСЛА ОДЕЉЕЊА
Одељење обавља послове везане за сазивање и одржавање Скупштине општине, Општинског већа. Обавља све техничке послове припреме и обраде материјала за Скупштину, Општинско веће, Савете и Комисије ГО Сопот и припрема извештаје за ове органе.

Спрат II

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00