Одсек за инспекцијске послове

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
Одсек обавља послове грађевинске и комуналне инспекције. Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над објектима по одобрењу локалне самоуправе, ради по пријави грађања, ради на откривању бесправне градње и преузимање потребних мера. Комунална инспекција врши контролу стања комуналних објеката, контролу комуналних услуга, старање о јавним и зеленим порвшинама, налагање мера на одржавању улица, локалних и некатегорисаних путева, поштовање пијачног реда и свих осталих послова у складу са одлукама.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Сваког радног дана од 7 до 8 часова инспектори су у канцеларији а пријаве грађана се упућују преко писарнице Општинске управе градске општине Сопот.

План рада комуналне инспекције за 2019. годину можете преузети овде

Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину можете преузети овде

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину можете преузети овде

План рада комуналне инспекције за 2018. годину можете преузети овде

Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину можете преузети овде

Контролна листа 1 – гробља обавезе корисника

Контролна листа 1 – држање домаћих животиња и љубимаца

Контролна листа 1 – оглашавање отворен простор

Контролна листа 1 – Улице, локални и некатегорисани путеви (обавезе корисника)

Контролна листа 2 – Држање кућних љубимаца

Контролна листа 2 – гробља забрањене радње

Контролна листа 2 – оглашавање забрањене радње

Контролна листа 3 – извођење кућних љубимаца

Контролна листа 4 – држање домаћих животиња

 

Спрат 1, Соба 26

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00