Одсек за финансије

ОПИС ПОСЛА ОДСЕКА
Одсек врши послове планирања, припреме и извршења буџета општине, послове трезора општине, финансијско рачуноводствене послове, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања, фактурисање услуга, благајничко пословање и све остале финансијско рачуноводстве послове у складу са законском регулативом.

ШЕФ ОДСЕКА
Емина Васић

Спрат II, Соба 50

Радно време

РАДНО ВРЕМЕ
7:00 - 15:00

ПАУЗА
9:30 - 10:00