Десети књижевни конкурс

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписала је Десети књижевни конкурс за најлепше необјављене песме и приче о завичају, са темом: КОСМАЈ У ПРИЧИ И ПЕСМИ.

Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један кратки прозни текст.

Литерарни конкурс је расписан за ствараоце свих узраста- ученике основних и средњих школа и одрасле.

Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише- поезија или проза, као и категорија учесника.

Конкурс  је отворен до 30.новембра 2022.године.

Радове слати на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, ул.Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2022.године.

Донатор књижевног конкурса је Градска општина Сопот.