БРОШУРЕ – ТУРИСТИЧКА АТРАКТИВНОСТ БЕОГРАДА

Уз захвалност за допринос и сарадњу, Секретаријат за привреду града Београда, ставио нам је на располагање линкове ка брошурама о природном наслеђу Београда и градским здањима, историјским кућама и легатима. Овај веома значајан пројекат Секретаријата за привреду реализован је уз учешће Завода за заштиту споменика културе Града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине, градских општина и осталих релевантних установа.

ПРИРОДНА БАШТИНА БЕОГРАДА

ГРАДСКА ЗДАЊА, ИСТОРИЈСКЕ КУЋЕ И ЛЕГАТИ