Асфалтирање пута од Војске до подвожњака код ПКБ-а

У току је извођење радова на асфалтирању пута од Војске до подвожњака код ПКБ-а, на авалском путу, које изводи Предузеће за изградњу путева „Шумадија пут“.
Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је око 1600м.

Овај пут се види као алтернатива изласка на авалски пут, услед могућих застоја преко пружног прелаза.